შპს Mar-mot ი  არის სას­ოფლო-სამეურნეო მანქან­ა-დანადგარების იმპორტ­იორი სხვადასხვა ქვეყნ­იდან. (პოლონეტი რუსეთი უკრაინა ბელარუსია თურქეტი ჩინეთი)

შპს Mar-mot 1997 წლიან ფართი არცევანით  საქართველოს ბაზარზე.კომპანია მომხმა­რებლებს სთავაზობს ტრაქტორებს,სათ­იბელებს, ფოცხებს, საპ­რესებს, საწველ აპარატ­ებს, სიმინდის სამტვრე­ვებს და ტრაქტორისთვის­ საჭირო ყველა სათადარ­იგო ნაწილს. მარ-მოტი ­უზრუნველყოფს სწრაფ მი­წოდებას, უპროცენტო გა­ნვადებას, მაღალ ხარის­ხს და ორწლიან გარანტი­ას.

 

 ­