გუთანი

1,500.00ლ
პროდუქციის რაოდენობა: 0

ტურქული გუთნები "savrukoglu "-s  ფირმის

3 ნი  05 ნომერი 25ცხ.ძ-30დე -500$

3 ნი   7 ნომერი 35ცხ.ძ-40დე-800$

3 ნი   8 ნომერი 45ცხ.ძ-50დე-850$

3 ნი   9 ნომერი 55ცხ.ძ-65დე-950$3 ნი  

3 ნი   10 ნომერი 65ცხ.ძ-75დე-1050$

3 ნი   12 ნომერი 75ცხ.ძ-85დე-1150

3 ნი   14  ნომერი 85ცხ.ძ-95დე-1300$

3 ნი   16  ნომერი 95ცხ.ძ-105დე-1600$ (ეკვ.ლარში)