საბურავი კამაზ 9,00R20

400.00ლ
პროდუქციის რაოდენობა: 120

9,00-რ20 

400ლარი