ფოცხი (თივის ასაგროვობელი) 4 ნი

0.00ლ
პროდუქციის რაოდენობა: 100

ფოცხი (თივის ასაგროვებელი) 4ნი პალეციანი -370$

ფოცხი (თივის ასაგროვებელი) 4ნი ფლიანეციტ -400$

ფოცხი (თივის ასაგროვებელი) 5ნი პალეციანი -470$

ფოცხი (თივის ასაგროვებელი) 4ნი ფლიანეციტ -500$ (ეკვ.ლარში)