Skip to main content

კომპლექტი PREMIUM KMZ 240-1000108-С5

Საწყობში
შედის:
ცილინდრი KMZ D37M-1002021A3 (ბრტყელი ზედაპირი) (1 ცალი)
დგუში KMZ D144-1004021B (4 ღარი) (ჩასმის გარეშე, გამყოფის გარეშე, კონტრბორტებით, ქინძისთავისთვის Ø 35, Molykote” USA) (1 ცალი)
დგუშის პინი KMZ D37M-1004042-70 (გამაგრებულია ცემენტით) (1 ცალი)
დგუშის რგოლები KMZ 144-1004002 “PREMIUM” (4 ცალი 1 ც.) (1 ც.)
დამჭერი ბეჭედი B35x1.2 DIN 472 (2 ც.)
VMTZ D37-1002023 ცილინდრის დალუქვის სპილენძის რგოლი (1 ც.)

ფასი მოთხოვნილია

კალათა
  • კალათაში პროდუქცია არ არის.