Skip to main content

ბელარუსის ტრაქტორები თეთრი ფერმაში

04.06.2024

ფერმერი დავით ყირაშვილი გვიყვება თუ რატომ აირჩია,,თეთრი ფერმისთვის” BELARUS🚜

Youtube channel: https://www.youtube.com/@marmot_ge

 

 

კალათა
  • კალათაში პროდუქცია არ არის.